!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ribersborg 1

Renoveringar

 

PLANERADE

 • Renovering av färskvatten- och avloppsledningar. Beslut om renovering av avloppsledningar är ännu inte taget (vid extra föreningsstämma 2016-12-06 togs beslut att dra in nya vattenledningar, se nedan under Pågående).

 

PÅGÅENDE

 • Löpande underhåll görs kontinuerligt i bägge fastigheterna.
 • Ett nytt porttelefonisystem kommer att vara på plats under februari 2018. Boendens telefonnummer ska kopplas till systemet.
 • Tappvattenprojektet är igång, entreprenadtiden beräknas pågå från juli 2017 till juli 2018. Se mer här >>
 • Fönsterrenoveringsprojektet är igång och kommer att avslutas i början av vår 2018. Under arbetet moterades energiisolerglas på insidan av fönstret, tätningslister och dammlister byttes mot nya. Se mer här >>

 

AVSLUTADE

2015

 • Installation av gemensam el med individuell mätning.
 • Nya ventilationsdon i alla lägenheter.

2014

 • Installation av bredbandsnät i samtliga lägenheter.
 • Installation av nya värmecentraler.

2013

 • Anläggning av trädgård och färdigställande av uteplatser på Nicoloviusgatan 6.

 • Ny anslutning mellan garage och källare på Sergels väg 12. 

 

2012

 • Färdigställande av det västra garaget.

 

2011

 • Omläggning av tak inklusive säkerhetsutrustning.
 • Renovering av balkonger, fronter och räcken.
 • Omfogning och tvättning av fasader.

 

2010

 • Byte av portar i två av garagen.
 • Byte av torktumlare.
 • Byte av samtliga tvättmaskiner (genomfördes januari 2011).
 • Besiktning tak, fasader, balkonger, garage inför planerat renovering.
 • Färdigställande av gästlägenheten.
 • Iordningsställande av barnvagnsrum i uppgångarna på Segels väg 12.
 • Iordningsställande av ramp i garaget på Nicoloviusgatan 6.

 

2009

 • Färdigställande av styrelserum och vidare arbeten på övernattningslägenhet.
 • Byte av 2 st torktumlare och 2 st Hydrotork Rensning av avloppsstammar, inkl. dagvatten.
 • Garage Nicoloviusgatan 6, östra – igenkalkade rör har bytts ut.
 • Besiktning tak.
 • Nya gårdsarmaturer.
 • Målning hissdörrar.

 

Uppdaterad 2018-02-09 av Tuomas

Utskriftvänlig version