!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ribersborg 1

FELANMÄLAN

 

Om du vill göra en felanmälan tar du själv kontakt med våra fastighetsskötare.

 

Åtgärd Företag Kontakt
Allmän fastighetsskötsel (mindre reparationer, snöhantering, element/ radiatorer) Lars Hansson i Skåne AB

larshansson.iskane@telia.com

040 - 49 69 55

Städning Poolarna Clean

 info@poolarnaclean.se

040-94 72 20

Fel i tvättstugor

Electrolux

0771-61 52 00

Skadedjur Anticimex 040-693 61 20
Hissar och portar, även timer i tvättstugor HissElektra

040-28 33 90

Vid problem med tv-mottagning ComHem 90 222

Vid problem med internet

Ownit

08-525 07 300

Vid akuta problem utanför kontorstid

Örestads Fastighetsjour

040-93 12 70

 

Brf Ribersborg 1 bär normalt kostnaden för åtgärder i fastighetens gemensamma utrymmen såsom tvättstugor, trapphus, samt vinds- och källargångar. Vid åtgärd i lägenhet eller lägenhetsförråd kan kostnadsansvaret variera.

Om du är osäker på om du själv eller föreningen skall stå för kostnaden för en åtgärd ber vi dig kontakta styrelsen. Läs gärna även vad som sägs om betalningsansvar i stadgarna under §5 (kräver inloggning).

Uppdaterad 2018-07-29