!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ribersborg 1

Miljöstation

 


I vår miljöstation - det lilla huset utan tak på gården - finns kärl för återvinning av bland annat plast, tidningar, kartong&wellpapp (vik ihop och platta till), glas, batterier och metall, samt soptunnor för hushållsavfall.

Ställ INTE möbler, däck, målarburkar, överblivet renoveringsmaterial, vitvaror, gamla TV-apparater och annan elektrisk utrustning där. Den typen av avfall måste var och en själv och på egen bekostnad frakta till en återvinningscentral, eller förvara i eget förråd fram till föreningens städdagar.

Använd bara VA SYDs matavfallspåsar för att sortera ut ditt matavfall. Packa inte matavfallet i plastpåsar eller komposterbara plastpåsar (majsstärkelsepåsar eller påsar av bioplast) eftersom plast gör det omöjligt att återvinna avfallet.

På städdagen (på våren och hösten) tillhandahåller föreningen en container för grovsopor och en lösning för allt annat avfall som inte kan slängas i containern, bl.a. elektronikavfall, målarfärg och dylikt.

Ytterligare information för sopsortering och farligt avfall:   www.sysav.se www.vasyd.se