!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ribersborg 1

Historia

RIBERSBORG
Stadsdelen Ribersborg består av kvarteren som gränsar till Mariedalsvägen, Regementsgatan, Ribersborgsvägen och Limhamnsvägen.
Fram till 1900-talets början var området fortfarande landsbygd med
gårdarna Ribergsborg, Mariedal och Erikstorp. Till gårdarna hörde även torp som till exempel Peterstorp. Områdets namn härstammar från handlare Jöran Riber, 1704-1763.

Den första stadsplanen ritades kring sekelskiftet efter inspiration från
den österrikiske stadsplaneraren Camillo Sitte. Därav de något svängda
gatorna och oregelbundna kvarteren.

1936 upprättades en ny stadsplan av stadsingenjör Erik Bülow-Hübe.
1937-40 byggdes de första husen, Ribershus, ritade av
den då framstående arkitekten Eric Sigfrid Persson. Han är även pappa till formgivaren Signe Persson-Melin.

Vårt kvarter, Ljungbyhus, bebyggdes med åtta så kallade skivhus mellan
1950 och 1970. Placeringen av husen med ca 40 meters mellanrum följer
Bülow-Hübes stadsplan. Fasaderna är i gult eller rött tegel.

Nicolovius var pseudonym för Nils Lovén, 1796-1858, präst, författare, docent.
Sergels väg fick namnet efter Tobias Sergel, 1740-1814, bildhuggare, skulptör, målare och tecknare.

Uppdaterad 2017-06-20