!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ribersborg 1

Bostadsrätt

ALLMÄNT

Husen vi bor i ägs av bostadsrättsföreningen Brf Ribersborg1. Föreningen förvaltar och underhåller fastigheterna genom styrelsen som leder det löpande arbetet och bl.a. beslutar om föreningens budget och underhåll. Styrelsen väljs årligen av föreningsstämman där varje bostadsrättslägenhet har en röst. Som medlem äger du en andel i bostadsrättsföreningen och därmed rätten att disponera din bostadsrätt dvs. din lägenhet.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning ska godkännas i förväg av styrelsen. Blankett för ansökan finns under "Dokument". Den inlämnas till styrelsen i god tid innan tänkt inflyttning. Ej beviljad (otillåten) andrahandsuthyrning kan leda till att bostadsrätten förverkas.

AVGIFTEN

Styrelsen beslutar om avgiftens storlek en gång per år utifrån föreningens budget. Eventuella avgiftshöjningar görs normalt per 1 januari. Avgiftsavier distribueras kvartalsvis. Se till att avgiften är betalad senast sista dagen i varje månad så slipper du onödiga påminnelseavgifter och inkassokrav.

KÖKSFLÄKTAR & SPISKÅPOR

Det är inte tillåtet att installera spiskåpor med fläktmotor och utblås i fastighetens ventilationssystem. Det är heller inte tillåtet att byta ut, sätta igen eller justera de ventilationsdon som föreningen installerade 2015. Kolfilterfläkt som blåser tillbaka den renade luften i den egna lägenheten är tillåten. 

OMBYGGNAD/REPARATION

Om du har för avsikt att göra någon ombyggnation/reparation i din lägenhet av mer väsentlig art ska du anmäla detta till styrelsen i god tid innan arbetet får påbörjas. Fasta installationer som t ex golvbrunnar, vattenledningar och bärande väggar får inte ändras utan skriftligt godkännande av styrelsen. I vissa fall kan bygganmälan/bygglov från kommunen krävas. Var gränserna går exakt om vad som är tillåtet eller inte i det här sammanhanget är inte alldeles solklart alla gånger, så kontakta därför alltid styrelsen innan du sätter igång, för din egen skull.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Föreningen är försäkrad för skador i fastigheten. Fastighetsförsäkringen omfattar inte skador på ytskikt i din lägenhet som t.ex. golv och väggar men föreningen har även tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrätt som täcker skador på fast egendom som du som bostadsrättsinnehavare svarar för, t.ex. garderober och ytskikten i lägenheten. Du behöver därmed inte teckna en egen tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. 

ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

När du ska sälja din bostadsrätt ska föreningens ekonomiska förvaltare kontaktas. Detta sköts som regel av mäklaren som hjälper till med försäljningen. Styrelsen ska sedan formellt godkänna köparen som medlem innan överlåtelsen är helt klar. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen motsvarande 1125 kr. Vid lån tillkommer det en pantsättningsavift på 500kr som betalas av köparen.