!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ribersborg 1

Att renovera en bostadsrätt

Följande information gäller enbart bostadsrättsinnehavarna i föreningen.

Förbättringar och reparationer i lägenheterna är den enskilde bostadsrättshavarens både ansvar och rättighet. Det är alltså du som bestämmer om och när det är dags att till exempel tapetsera, måla om eller byta vitvaror.

För större förändringar, som att slå ut/flytta  väggar, måste du ha styrelsens tillstånd. Generellt gäller att ingrepp som skulle innebära kapning av armeringsjärn inte godkänns.

Vid renovering: 

När ni till exempel renoverar köket måste all gammal köksinredning, kakel och tomma emballage  tas om hand och köras till någon av Sysavs återvinningscentraler. Byggmaterial får INTE ställas i gårdens miljöstation! Du som föreningsmedlem är ansvarig för detta.

Tänk på att inte utföra ljudliga renoveringar som stör grannar under kvällar och helgdagar. Ljud från maskiner fortplantar sig i husets stomme åtskilliga våningar upp och ner.

Avstängning och påsläpp av vatten måste göras av behörig. Avstängning bör vara kortast möjlig. Genom anslag i trappan ska man informera berörda grannar i god tid före avstängningen. Bäst är att dagen före lägga en lapp i grannarnas brevlådor eftersom inte alla passerar porten. Som medlem är du ansvarig för att trapphus och hiss städas kontinuerligt under renoveringen och mera genomgripande efteråt. Överbelasta inte hissen som bör kläs in med masonit eller dyligt för att inte skadas av byggnadsmaterial. Numera har föreningen tecknat ett gemensamt s k bostadsrättstillägg som man annars måste skaffa sig utöver sin hemförsäkring. Som boende i vår förening slipper du att teckna ett sådant tillägg.

 

KÖK
Ändring av vattenledningarna måste göras av VVS firma med behörighet inom så kallad Säker Vatteninstallation. Föreningen kan rekommendera ett par entreprenörer som har gedigen erfarenhet av fastigheternas rördragningar. Den tekniska bedömning som är gjord vid övertaget av fastigheterna innebär att byte eller s k relining av stammarna i köken kan behöva göras 2018-2020. Anslutning av diskmaskin ska göras av fackman. Observera att fläktar inte får anslutas till det centrala ventilationssystemet. Installationer av moderna kolfilterfläktar som återför luften till rummet efter rening löser problemet med matos eftersom de är effektiva och har mycket höga verkningsgrader. Kåpor utan motor kan också installeras.

BADRUM
Vid renovering av badrummet ska auktoriserade firmor anlitas för rör-, el- och kakelarbeten. De ska ha referenser och kunna lämna intyg på utförda arbeten. De ska även ha giltiga försäkringar och intyg inom  GVK, Säker Vatteninstallation och Heta arbeten, som ska visas upp för styrelsen. Även anslutningar för tvättmaskin måste utföras av fackman. Vid kommande stambyte i föreningens fastigheter berörs även renoverade badrum genom att fuktspärrar bryts vid håltagning i väggar för rörbytena. Var observant på att vattnet i golvbrunnen inte stiger mer än ett par centimenter över normalnivå vid vattenlåset. Når vattnet högre vid exempelvis duschning eller tömning av badkaret kan det vara tecken på stopp i utloppet. Hög vattennivå leder till fuktskador i golvet. Golvbrunnen ska rensas regelbundet.

FÖNSTER OCH DÖRRAR
Fönstrens utvändiga målning tillhör föreningens ansvarsområde. Invändig målning är ditt ansvar. Motsvarande gäller för ytterdörren där insidan är lägenhetsinnehavarens ansvar medan den yttre är föreningens. Olja gångjärnen regelbundet.

BALKONGER
Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor på balkongerna och inte heller att montera parabolantenner på fasaderna, varken på balkonger eller vid fönster.  Markiser och vindskydd får sättas upp, men ska ha ett för vår förening estetiskt enhetligt utseende. Föreningen har avtal med leverantör, hör med styrelsen om vad som gäller.

Uppdaterad 2018-04-26 av susanne