!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ribersborg 1

Hyresrätt

Rättigheter

Dina rättigheter som hyresgäst omfattar rätt till:

 • En funktionsduglig lägenhet
 • Tillgång till värme, ventilation och vatten
 • Funktioner som sophantering, snöröjning, markskötsel etc.
 • Åtgärd av fel i lägenheten, så länge felen berör lägenhet och inredning tillhandahållen av fastighetsägaren
 • Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.
 • Andrahandsupplåtelse av lägenheten, i det fall sådan kan godkännas i enlighet med lagar och förordningar.
 • Att på egen bekostnad utföra lättare renoveringar av lägenheten, till exempel ommålning. Observera att Du vid avflytt kan bli återställningsskyldig. Vid osäkerhet - kontakta föreningens styrelse.

 

Åtgärder som är bygglovs- och/eller bygganmälanspliktiga får ej utföras.
Exempel på detta är ändring av fasad genom att måla om balkongens väggar.

Installation av disk- och tvättmaskin får endast utföras av behörig fackman och enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar. Finns inte kopplingar för vatten måste tillstånd från styrelsen först inhämtas.

 

Skyldigheter

Som hyresgäst har Du även skyldigheter gentemot fastighetsägaren. Dessa skyldigheter omfattar:

 • Att visa hänsyn mot grannarna
 • Att följa bostadsrättsföreningens trivselregler
 • Att betala hyran i förskott och att alltid betala hyran i tid
 • Att i övrigt följa det hyresavtal Du har med fastighetsägaren
 • Att vårda Din lägenhet

 

Hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skada i lägenhet, eller inom allmänna utrymmen, om lägenhet eller allmänna utrymmen blir skadade på grund av vårdslöshet, försummelse eller slarv.

Om Du inte omedelbart anmäler fel eller skada i lägenheten, kan Du som
hyresgäst bli skadeståndsskyldig i det fall skadan förvärras.

Observera att kontraktsinnehavaren alltid är ansvarig för av denne inrymda personer i lägenheten. Det är alltså förstahandshyresgästen som ansvarar för att besökande och andrahandshyresgäster följer fastighetsägarens trivselregler.

Hyresgästen ansvarar också för att omedelbart anmäla fel i lägenhet och allmänna utrymmen.

Råder några tveksamheter kring hyresgästens ansvar och rättigheter - vänligen kontakta föreningens styrelse.